Hämeenlinnan Seudun Kuntien Tekniset ry

Hämeenlinnan Seudun Kuntien Tekniset ry on yhdistynyt Tampereen seudun KTL ry:n 1.1.2022 alkaen. Tampereen Seudun KTL ry