KTL Satakunnan Yhdistys ry

Tervetuloa KTL Satakunnan Yhdistys ry:n ikiomille kotisivuille. Jäsenistö koostuu Tekniikan ja erityisalojen ammattilaisista. Toivotamme kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi yhdistyksemme.

KTL Satakunnan Yhdistys ry:n 8.6.2021 päivitetyt ja vahvistetut säännöt.

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:llä on 18 alueellista jäsenyhdistystä ja kaksi ammattialakohtaista yhdistystä, jotka kattavat koko Suomen. Liitto on perustettu vuonna 1946.

Jäsenmäärä oli  1.1.2021 yhteensä 2145.

Liiton varsinaisia jäseniä voivat olla kuntia, kuntayhtymiä, valtiota ja seurakuntia palvelevien virastojen ja laitosten, osakeyhtiöiden ja säätiöiden virka- ja työsopimusuhteisten henkilöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset tai rekisteröityjen yhdistysten muodostamat rekisteröidyt liitot, joihin kuuluvat henkilöjäsenet ovat:

  • vastuullisisssa asiantuntijatehtävissä teknillisen tai muun erikoiskoulutuksen saaneita

  • vastuullisissa teknisessä tai siihen rinnastettavassa tehtävässä

  • muita vastuullisissa teknillisissä tehtävissä toimivia teknillisen koulutuksen saaneita tai erikoiskoulutettuja.

Liittomme kuuluu KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n,                             joka on AKAVAN jäsenliitto

  • Käy tutustumassa Akava-yhteisön henkilöviestistä `Nytistä´ mitä Member+ palvelu tarjoaa akavalaisten liittojen jäsenille ja kirjaudu palveluun nähdäksesi etusi.

  • KTKn edut

KTL Satakunnan edut

Yhdistyneiden Satakunnan Museon ja Porin Taidemuseon MUSEOAVAIN-etu on poistunut.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kokoukset ja tapahtumat 

Pöytäkirja kevät 2021

Pöytäkirja syksy 2021

Toimintakertomus 2021

Toimintasuunnitelma 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lue KTL-tiedottaa nettilehti

Satakunnan yhdistyksellä päävastuu lehden 2/2021 toimituksesta

KTL Lehti 4-2020 kansi.jpgKTL Lehti 3-2020 kansi.jpgKTL Lehti 3-2021 kansi.jpgKTL Lehti 4-2021 kansi.jpg

VANHAT LEHDET

4/2020, 3/2020, 2/2020 (Satakunnan yhdistys), 1/2020, 4/2019, 3/2019, 2/2019, 1/2019