SYYSKOKOUS

                  KTL Satakunnan yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään                   keskiviikkona 13.12.2023 klo 16.30 alkaen kokoustila Krookuksessa 1§                  Kirjurinluodontie 10, PORI

               

                      Asialista

 

                  Kokouksen avaus

2§                  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

                  Valitaan kokoukselle sihteeri

                  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

                  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus           

                  Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosille 2024-2025                    

                  Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

                      - hallituksen esitys: 4 varsinaista ja yksi varajäsen

                  Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet vuosille 2024-2025

                  Käsitellään ja päätetään toimintasuunnitelma vuodelle 2024

10§                Päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja vahvistetaan tulo- ja

                      menoarvio vuodelle 2024

                      - hallituksen esitys: jäsenmaksuprosentti pidetään ennallaan (1,35%)                       ja jäsenmaksukatto määräytyy KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n

                      maksukaton perusteella

11§                Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

                      tarkastamaan vuoden 2024 tilejä ja hallintoa

12§                Valitaan varsinainen ja henkilökohtainen varaedustaja Tekniikan ja                            Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n hallitukseen syksy 2023-2027

                 -     todetaan voimassa oleva valinta

13§                Valitaan varsinainen ja henkilökohtainen varaedustaja vuodeksi 2024

                      KTN Porin seutu ry:n johtokuntaan                    

14§                Valitaan edustajat KTN Porin Seutu ry:n vuosikokoukseen 2024

                      - 3 edustajaa                                                                                                                     

15 §               KTL Rauman yhdistyksen lakkauttaminen ja jäsenistön siirto                    

16 §               Muut esille tulevat asiat

17 §               Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa joukolla päättämään asioista!  Hallitus      

                                                           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kunta & hyvinvointialueen                      palkankorotuksista syntyi sopu

Ratkaisussa on kyse siitä, miten kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajien tämän ja ensi vuoden palkankorotuksissa otetaan huomioon niin sanotut verrokkialat.

JUKO, JAU ja KT sopivat viime kesänä, että teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja AKT:n kuorma-autoalan 1,9 prosenttia ylittävien palkankorotusten keskimääräinen erotus on huomioitava kaikissa kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksissa. Samalla sovittiin, että ylimenevästä osuudesta yleiskorotuksiin lisätään 70 prosenttia ja 30 prosenttia sovitaan paikallisesti.

Kytkös verrokkialoihin toteutuu täysimääräisesti.

Vuonna 2023 kunta- ja hyvinvointialan kaikilla sopimusaloilla yleiskorotus nostaa palkkoja aiemmin sovittujen korotusten lisäksi 1. kesäkuuta 0,70 prosenttia. Paikallisesti sovittavaksi tulee 0,30 prosenttia.

Vuonna 2024 yleiskorotus nostaa palkkoja 1. kesäkuuta 0,77 prosenttia. Paikallinen järjestelyerä on 0,33 prosenttia.

Kesäkuun 2023 lopussa maksetaan 467 euron kertapalkkio.

Jäsenistöämme koskevat Kunta- ja hyvinvointialan uudet palkankorotukset, joista kertaerä ja yleiskorotukset kohdentuvat kaikille.


2023 palkat nousevat keskimäärin 4,1 %

1.6. yleiskorotus 2,2 %

1.6. paikallinen järjestelyerä 0,7 %

1.6. palkkaohjelma: paikallinen järjestelyerä 1,2 %

kertapalkkio 467 €

 

2024 palkat nousevat keskimäärin 4 %

1.2. palkkaohjelma: keskitetty järjestelyerä 0,4 %

1.6. yleiskorotus 2,27 %

1.6. paikallinen järjestelyerä 0,73 %

1.6. palkkaohjelma: paikallinen järjestelyerä 0,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduskuntavaalit 2023

Sunnuntaina 2. huhtikuuta äänioikeutetut suomalaiset valitsevat jälleen eduskuntaan 200 kansanedustajaa.

Tutustu JUKOn jäsenliittojen hallitusohjelmatavoitteisiin

https://www.juko.fi/ajankohtaista/eduskuntavaalit-2023

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KTL Satakunnan Yhdistys ry

Tervetuloa KTL Satakunnan Yhdistys ry:n ikiomille kotisivuille. Jäsenistö koostuu Tekniikan ja erityisalojen ammattilaisista. Toivotamme kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi yhdistyksemme.

KTL Satakunnan Yhdistys ry:n 8.6.2021 päivitetyt ja vahvistetut säännöt.

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:llä on 18 alueellista jäsenyhdistystä ja kaksi ammattialakohtaista yhdistystä, jotka kattavat koko Suomen. Liitto on perustettu vuonna 1946.

Jäsenmäärä oli  1.1.2022 yhteensä 2025.

Liiton varsinaisia jäseniä voivat olla kuntia, kuntayhtymiä, valtiota ja seurakuntia palvelevien virastojen ja laitosten, osakeyhtiöiden ja säätiöiden virka- ja työsopimusuhteisten henkilöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset tai rekisteröityjen yhdistysten muodostamat rekisteröidyt liitot, joihin kuuluvat henkilöjäsenet ovat:

  • vastuullisisssa asiantuntijatehtävissä teknillisen tai muun erikoiskoulutuksen saaneita

  • vastuullisissa teknisessä tai siihen rinnastettavassa tehtävässä

  • muita vastuullisissa teknillisissä tehtävissä toimivia teknillisen koulutuksen saaneita tai erikoiskoulutettuja.

Liittomme kuuluu KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n, joka on AKAVAN jäsenliitto

  • Käy tutustumassa mitä Akava-yhteisön Member+ palvelu tarjoaa akavalaisten liittojen jäsenille ja  palveluun nähdäksesi etusi. Kirjaudu ja lue  lisää Member+ eduista

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jäsenyyteen sisältyvät edut. Lue lisää eduista >>                                             

Käy tutustumassa myös mitä Akava-yhteisön Member+ palvelu tarjoaa akavalaisten liittojen jäsenille ja  palveluun nähdäksesi etusi.

Kirjaudu ja lue  lisää Member+ eduista

member + .jpg

 

KTK:lla on nyt myös mobiilijäsenkortti

KTK:lla on nyt käytössä mobiilijäsenkortti osoitteessa mobiili.ktk-ry.fi jonne kirjaudutaan omalla älypuhelimella. Kirjautumisen jälkeen mobiilijäsenkortti on asennettavissa seuraavalla ohjeella:

 iOS (Safari-selain)

Jos haluat asentaa sovelluksen koti-valikkoon, tulee käyttää Safari-selainta, toiminnallisuutta ei ole esim. Chrome-selaimessa

- klikkaa näytön alareunasta ikonia, jossa on neliö ja nuoli ylös
- klikkaa esiin tulevasta valikosta "Lisää Koti-valikkoon"
- klikkaa oikeasta yläkulmasta "Lisää"

 Android (Chrome-selain)

- klikkaa oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä
- klikkaa esiin tulevasta valikosta "Lisää aloitusnäyttöön"
- klikkaa "Lisää"
- ja vielä kerran "Lisää"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ympäristöja Terveyslehti jäsenille -50%

Ympäristö- ja Terveys-lehti tarjoaa ajankohtaisia ja luotettavia alan asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita kaikille ympäristöalalla niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla toimiville, alan opiskelijoille sekä muille ympäristöasioista kiinnostuneille.  Ympäristö ja Terveys-lehdessä julkaistaan ympäristönsuojeluun, ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristötekniikkaan sekä alan lainsäädännön kehitykseen liittyviä artikkeleita. 

Kestotilaus 35 €
Määräaikainen vuosikerta 37,50 €    Tilaa tästä

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toimintakertomus 2021 »»        Pöytäkirja kevät 2021

Toimintasuunnitelma 2022 »»    Pöytäkirja syksy 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lue KTL-tiedottaa nettilehti

Satakunnan yhdistys on vastuullisena sisällöntuottajana lehdessä nro 2/2022.

KTL Lehti 3-4-2022 kansi.jpgKTL Lehti 2-2022 kansi.jpgKTL Lehti 3-2021 kansi.jpgKTL Lehti 4-2021 kansi.jpg

VANHAT LEHDET

2/2021, 1/2021, 4/2020, 3/2020, 2/2020 (Satakunnan yhdistys), 1/2020, 4/2019, 3/2019, 2/2019, 1/2019