Neuvotteluiden tilanne

Linkit neuvottelujen tilanteesta

https://www.ktk-ry.fi/viestinta/tes-neuvottelut-2020/

https://www.juko.fi/ajankohtaista/