Jäsenedut

Käytössäsi on monia jäsenetuja:

  • Liittymisetu. Kaikille uusille jäsenille liittymisetuna liittymiskuukausi ja sitä seuraavat kaksi kuukautta ilman jäsenmaksua!
  • Työsuhdeneuvonta.
  • Oikeusturvavakuutus työsuhderiitojen varalle.
  • Työehtosopimusneuvottelut.
  • Luottamusmiehen apu työpaikallasi. Hän neuvottelee puolestasi paikallisesti työnantajasi kanssa.
  • Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus, matkatavaravakuutus. Jäsenyys sisältää kattavan vakuutuksen koti- ja ulkomaanmatkoille sekä vapaa-ajan tapaturmien varalle.
  • Työttömyysturva. Ansiosidonnainen työttömyysturva tuo rahallista tukea työttömyys- ja lomautustilanteessa sekä vuorotteluvapaalla. KTK:n työttömyyskassa on Aaria.
  • Yksityiselämän oikeudellinen neuvonta. Ilmainen puhelinneuvonta yksityiselämän oikeudellisissa kysymyksissä.
  • Member+ -jäsenetupalvelun vaihtuvat jäsenedut. Kymmeniä vaihtuvia alennuksia. Tarjolla on myös vuokramökkejä eri puolilta Suomea.
  • Lehtietuja, risteily-, kylpylä- ja hotellialennuksia.

Katso yksityiskohtaiset tiedot: www.ktk-ry.fi

Ansiosidonnainen työttömyysturva työttömyyskassasta

KTL:n jäsenten työttömyyskassa on Työttömyyskassa Aaria.  Työttömyyskassan jäsenkunta on järjestetty asiamiespiireihin ja KTL:n jäsenet kuuluvat kunnallishallinnon asiamiespiiriin. Kunnallishallinnon asiamiespiiriin kuuluvat kaikkien KTK:n jäsenliittojen henkilöjäsenet. Asiamiespiirin kokous valitsee edustajansa Aarian edustajistoon, joka kassan ylin päättävä elin. Asiamiespiirin kokous valitsee myös piirin ehdokkaat Aarian hallitukseen.

Ansiopäivärahan haku

Päivärahaan oikeutettu henkilö voi olla kokonaan työtön, lomautettu, osa-aikatyötä tekevä tai sivutoiminen yrittäjä. Päivärahan saamisen ehdot löydät Aarian sivuilta.

Jos joudut työttömäksi tai sinut lomautetaan, niin lue ansiopäivärahan hakemista koskevat ohjeet täältä. Täytä ansiopäivärahahakemus huolellisesti työttömyyskassaa varten kohta kohdalta.

Lähetä täytetty, päivätty ja allekirjoitettu hakemuslomake:

Työttömyyskassa Aaria, Elimäenkatu 5, 00510 HELSINKI

Voit täyttää myös hakemuksia tai lähettää hakemuksia pdf-muodossa sähköisessä eAsioinnissa. Lue lisää Aarian sivuilta.

Sivu päivitetty 10.06.2024