KTK Tekniikan Asiantuntijat ry perii kaikilta muilta kuin työssä olevilta ja palkkatuloa saavilta jäseniltä alennettua jäsenmaksua takautuvasti kolme kertaa vuodessa. KTL:n jäsenten työttömyyskassa on Työttömyyskassa Aaria.

Jos jäsen on työttömänä ja saa muuta ansiosidonnaista etuutta tai on esimerkiksi palkattomalla äitiyslomalla, vanhempainlomalla, sairaslomalla, opiskelemassa, asevelvollisuutta suorittamassa, muulla virkavapaalla tai työlomalla, maksaa hän alennettua jäsenmaksua. Muutosilmoitus KTK ry:lle. Sähköpostilla jasenpalvelu@ktk-ry.fi Eläkeläisjäsenmaksun maksamalla säilyttää jäsenyyden, johon sisältyvät mm. vapaa-ajan tapaturma-, matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutuksen. Vakuutus astuu vuosittain voimaan vasta kun jäsenmaksu on maksettu. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jona jäsen täyttää 70 vuotta.

Eläkkeelle siirtyneeltä jäseneltä peritään eläkeläisjäsenmaksu sen vuoden alusta, jona jäsen ei enää saa palkkatuloa eikä siten maksa prosenttiperustaista jäsenmaksua. Jos jäsen jää eläkkeelle kesken vuotta tai vuoden lopussa ja on maksanut jäsenmaksua palkasta eläkkeelle jäämisvuonna, peritään eläkeläisjäsenmaksu seuraavan vuoden alusta. Muutosilmoitus http://www.ktk-ry.fi.

Katso tarkemmat tiedot Työttömyyskassa Aaria