Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:llä on 14 alueellista jäsenyhdistystä ja kaksi ammattialakohtaista yhdistystä, jotka kattavat koko Suomen. Liitto on perustettu vuonna 1946.

Jäsenmäärä 1.1.2019 oli yhteensä 2279.

Liiton varsinaisia jäseniä voivat olla kuntia, kuntayhtymiä, valtiota ja seurakuntia palvelevien virastojen ja laitosten, osakeyhtiöiden ja säätiöiden virka- ja työsopimussuhteisten henkilöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset tai rekisteröityjen yhdistysten muodostamat rekisteröidyt liitot, joihin kuuluvat henkilöjäsenet ovat:

  • vastuullisissa asiantuntijatehtävissä teknillisen tai muun erikoiskoulutuksen saaneita
  • vastuullisissa teknisessä tai siihen rinnastettavassa tehtävässä
  • muita vastuullisissa teknillisissä tehtävissä toimivia teknillisen koulutuksen saaneita tai erikoiskoulutettuja.

Jäsenyhdistysten jäsenten ammattiryhmiä ja nimikkeitä ovat suunnittelijat, hortonomit, laborantit, suunnitteluavustajat, kartoittajat, erityishuollon ja kuntoutusalan toimihenkilöt, esimiestehtävissä pelastushallinnossa, viher-, liikenne-, ruokapalvelu-, kiinteistö- ja puhtauspalvelualalla sekä muilla vastaavilla aloilla toimivat.

Jos tarvitset lisää tietoa jäsenyydestä, jäsenyhdistyksistä tai jäseneksi liittymisestä lue lisää täältä tai kysy tarvittavia lisätietoja  maantieteellisesti lähimmästä yhdistyksestä sen hallituksen jäseniltä.