Oulun Seudun Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry

Oulun Läänin Kuntien Tekniset KTL ry on perustettu vuonna 1990. Yhdistyksen jäsenten ammatillinen kirjo on hyvin laaja, muun muassa puutarhureita, tekniikan-, siivous- ja ravintopalvelun-, laboratorioalan-, tietotekniikan-, ohjaustyön ja työhönvalmennuksen ammattilaisia eri nimikkeillä.

Yhdistyksen nimeksi tuli Oulun Seudun Tekniikan Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry vuonna 2011.

Mukana on jäseniä Oulun seudun kunnista ja Pohjois-Suomesta.

Jäsenmäärä vuoden 2023 alusta on 197.

Toiminnan painopiste on ollut jäsenten edunvalvonta ja yhteisten tapahtumien järjestäminen.

 

 

Jäsenedut

Jäsenetuja saa työttömyysturvan, luottamusmiesavun ja eräiden lakipalvelujen lisäksi mm. vakuutuksista, lomapalveluista ja matkantekoon liittyvistä palveluista. Jäsenet saavat jäsenkortilla muut edut.

Katso yksityiskohtaiset tiedot: www.ktk-ry.fi

Ajankohtaista:

Oulunseudun Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n syyskokouksessa 25.9.2022 Rovaniemellä valittiin puheenjohtajaksi kaudelle 2023 Paavo Virkkunen ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi puheenjohtajan lisäksi Hannele Gallenius, Arja Pirkola, Seija Tuominen ja varajäseneksi Aila Lamminkangas.

Jäsenille ja luottamusmiehille suunnatut tilaisuudet sekä linkkejä ajankohtaisiin aiheisiin.

Voimassa olevat työehtosopimukset 2022 - 2025 KVTS, TS, SOTE- sopimus

Oulun KTN johtokunnan edustajat kaudella 2023 on

Varsinainen edustaja Paavo Virkkunen.

Varaedustaja Aila Lamminkangas

Jäsenmaksu

Ajankohtaiset tiedot jäsenmaksusta ja alennusperusteista ovat luettavissa http://www.ktk-ry.fi

Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen ja se yleensä peritään suoraan palkasta.

Eläkeläisten jäsenmaksu vuonna 2023 on 39 euroa / vuosi, yli 70-vuotiailla eläkeläisillä 23 euroa / vuosi.

Työttömät ja palkattomalla vapaalla olevat

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry perii kaikilta muilta kuin työssä olevilta ja palkkatuloa saavilta jäseniltä alennettua jäsenmaksua takautuvasti kolme kertaa vuodessa (josta puolet menee työttömyyskassaan ja puolet KTK:lle).

Jos on työttömänä ja saa muuta ansiosidonnaista etuutta tai on esimerkiksi palkattomalla äitiyslomalla, vanhempainlomalla, sairaslomalla, opiskelemassa, asevelvollisuutta suorittamassa, muulla virkavapaalla tai työlomalla, maksaa alennettua jäsenmaksua. Muutosilmoitus http://www.ktk-ry.fi. Eläkeläisjäsenmaksun maksamalla säilyttää jäsenyyden, johon sisältyvät mm. vapaa-ajan tapaturma-, matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutuksen. Vakuutus astuu vuosittain voimaan vasta kun jäsenmaksu on maksettu. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jona jäsen täyttää 70 vuotta.

Eläkkeelle siirtyneeltä jäseneltä peritään eläkeläisjäsenmaksu sen vuoden alusta, jona jäsen ei enää saa palkkatuloa eikä siten maksa prosenttiperustaista jäsenmaksua. Jos jäsen jää eläkkeelle kesken vuotta tai vuoden lopussa ja on maksanut jäsenmaksua palkasta eläkkeelle jäämis vuonna, peritään eläkeläisjäsenmaksu seuraavan vuoden alusta. Muutosilmoitus http://www.ktk-ry.fi. KTL:n jäsenten työttömyyskassa Aaria.

Katso tarkemmat tiedot Työttömyyskassa Aaria

 

Tulevia tapahtumia:

 

 

                                                          Päivitetty 25.1.2023