Jäseneksi liittyminen

KTL:n jäseneksi jäsenehdot täyttävä voi liittyä ottamalla yhteyttä paikallistason jäsenyhdistysten toimijoihin tai suoraan luottamusmieheen. Jäsenyhdistysten hallitusten jäsenten yhteystiedot ovat sivustoilla kohdassa jäsenyhdistykset.

Luottamusmiesten yhteystiedot ovat oman työpaikan ilmoitustaululla.

Luottamusmiesvaalien järjestämisestä voi lukea tarkemmat ohjeet KTN intrasivuilta. Niihin on jo henkilökohtaiset tunnukset nykyisillä luottamusmiehillä.

Jäsenmaksu

Ajankohtaiset tiedot jäsenmaksusta ja alennusperusteista ovat luettavissa http://www.ktk-ry.fi

Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen ja se yleensä peritään suoraan palkasta.

Eläkeläisten jäsenmaksu vuonna 2023 on 39 euroa / vuosi, yli 70-vuotiailla eläkeläisillä 23 euroa / vuosi.

Työttömät ja palkattomalla vapaalla olevat

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry perii kaikilta muilta kuin työssä olevilta ja palkkatuloa saavilta jäseniltä alennettua jäsenmaksua takautuvasti kolme kertaa vuodessa (josta puolet menee työttömyyskassaan ja puolet KTK:lle).

Jos on työttömänä ja saa muuta ansiosidonnaista etuutta tai on esimerkiksi palkattomalla äitiyslomalla, vanhempainlomalla, sairaslomalla, opiskelemassa, asevelvollisuutta suorittamassa, muulla virkavapaalla tai työlomalla, maksaa alennettua jäsenmaksua. Muutosilmoitus http://www.ktk-ry.fi. Eläkeläisjäsenmaksun maksamalla säilyttää jäsenyyden, johon sisältyvät mm. vapaa-ajan tapaturma-, matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutuksen. Vakuutus astuu vuosittain voimaan vasta kun jäsenmaksu on maksettu. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jona jäsen täyttää 70 vuotta.

Eläkkeelle siirtyneeltä jäseneltä peritään eläkeläisjäsenmaksu sen vuoden alusta, jona jäsen ei enää saa palkkatuloa eikä siten maksa prosenttiperustaista jäsenmaksua. Jos jäsen jää eläkkeelle kesken vuotta tai vuoden lopussa ja on maksanut jäsenmaksua palkasta eläkkeellejäämisvuonna, peritään eläkeläisjäsenmaksu seuraavan vuoden alusta. Muutosilmoitus http://www.ktk-ry.fi. KTL:n jäsenten työttömyyskassa Aaria.

Katso tarkemmat tiedot Työttömyyskassa Aaria