Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:llä on 14 alueellista jäsenyhdistystä ja kaksi ammattialakohtaista yhdistystä, jotka kattavat koko Suomen. Liitto on perustettu vuonna 1946.

Olemme KTK:n suurin liitto ja jäseniä n. 1800.

Liiton varsinaisia jäseniä voivat olla kuntia, kuntayhtymiä, valtiota ja seurakuntia palvelevien virastojen ja laitosten, osakeyhtiöiden ja säätiöiden virka- ja työsopimussuhteisten henkilöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset tai rekisteröityjen yhdistysten muodostamat rekisteröidyt liitot, joihin kuuluvat henkilöjäsenet ovat:

  • vastuullisissa asiantuntijatehtävissä teknillisen tai muun erikoiskoulutuksen saaneita
  • vastuullisissa teknisessä tai siihen rinnastettavassa tehtävässä
  • muita vastuullisissa teknillisissä tehtävissä toimivia teknillisen koulutuksen saaneita tai erikoiskoulutettuja.

Jäsenyhdistysten jäsenten ammattiryhmiä ja nimikkeitä ovat suunnittelijat, hortonomit, laborantit, suunnitteluavustajat, kartoittajat, erityishuollon ja kuntoutusalan toimihenkilöt, esimiestehtävissä pelastushallinnossa, viher-, liikenne-, ruokapalvelu-, kiinteistö- ja puhtauspalvelualalla sekä muilla vastaavilla aloilla toimivat.

Jos tarvitset lisää tietoa jäsenyydestä, jäsenyhdistyksistä tai jäseneksi liittymisestä lue lisää täältä tai kysy tarvittavia lisätietoja maantieteellisesti lähimmästä yhdistyksestä sen hallituksen jäseniltä.