Edunvalvonnan pitkät perinteet

Liittomme perustava kokous pidettiin 8.4.1946. Seuraavana vuonna 8.2.1947 perustettiin Kuntien Teknilliset Toimihenkilöt ry. Liiton nimi muutettiin 1964 Kuntien Teknisten Liitto KTL ry:ksi. Vuodesta 2007 alkaen liiton nimenä on ollut Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry. Liitto on jäsenenä KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:ssä (aikaisemmin Kuntien Teknillisten Keskusliitto KTK ry) ja Tekniikka ja Terveys KTN ry:ssä (aikaisemmin Kuntien ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry). Näiden kautta olemme myös Akavan korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestön ja JUKO:n Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön jäseniä.  Olemme KTK:n suurin liitto ja jäseniä on noin 1800.

Liiton varsinaisia jäseniä voivat olla rekisteröidyt paikallisyhdistykset ja ammattialakohtaiset liitot. Näiden henkilöjäsenet voivat työskennellä kunnissa, kuntayhtymissä, valtiolla ja seurakunnissa sekä hyvinvointialueilla palvelevien virastojen ja laitosten, osakeyhtiöiden ja säätiöiden virka- ja työsopimussuhteisina henkilöinä. Nämä henkilöt toimivat teknisen tai muun erikoiskoulutuksen saaneina vastuullisissa asiantuntijatehtävissä teknisissä tai siihen rinnastettavassa tehtävässä. He toimivat esimiehinä ja erilaisina asiantuntijoina.

Jäsenyhdistysten jäsenten ammattiryhmiä ovat viher-, liikenne-, ruokapalvelu-, kiinteistö- ja puhtauspalvelualalla sekä hyvinvointialueilla, erityishuolto- ja kuntoutusalalla ja pelastushallinnossa.

Sivu päivitetty 07.06.2024