KTL: n edunvalvonta

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n jäsenistön edunvalvonnasta vastaa pääsopijajärjestönä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Jukon jäsenliittona on Teknikka ja Terveys KTN ry, jonka hallituksessa on liiton puheenjohtaja varajäsenenään varapuheenjohtaja.

Paikallinen edunvalvonta

Paikallisesti edunvalvonnasta vastaavat Juko / Tekniikka ja Terveys KTN ry:n vaaleissa valitut luottamusmiehet ja paikallisyhdistyksien hallitukset.

Luottamusmiesvaalit käydään työpaikoilla AVAINTA sopimukseen kuuluvilla vuosittain tai joka toinen vuosi. JUKON luottamusmieskausi on 3 vuotta.

Rautatiealan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen luottamusmiesvaalit käydään Raideliikenteen esihenkilöt ja asiantuntijat ry:n kanssa työpaikoilla vuosittain tai joka toinen vuosi. Työehtosopimusta noudatetaan mm. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä, VR-konsernissa ja NRC Finland Oy:ssä.


Vaaliohjesäännön mukaisesti niistä ilmoitetaan etukäteen kaikille jäsenille. Tällöin on mahdollista asettua ehdolle ja antaa äänensä omalle ehdokkaalleen. Vaalin järjestämistä voi pyytää, ellei sitä ole pidetty tai sen järjestämisestä ei ole tiedotettu. Tiedot luottamusmiehestä tulee löytyä työpaikan ilmoitustaululta.

KTL:n yhdistysten vuosikokouksissa valitaan edustaja ja varaedustaja KTN:n paikallisyhdistysten hallituksiin. Molempien yhdistysten vuosikokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia.

 

KTK_puheenjohtajataulut.jpg

KTK:n puheenjohtajia

Hallinto

KTL: n hallinnossa edunvalvontavastaavaksi on nimetty 1. varapuheenjohtaja. 

Tietoa sopimuksista löytyy verkosta esim. Kuntatyönantajan sivuilta.

Voimassa olevia sopimuksia:

  • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
  • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 
  • Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES


Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n hallitus toimii edunvalvontaelimenä, jonka tehtävänä on valmistella sopimustavoitteita, tukea paikallistoimintaa, neuvoa ja ohjeistaa jäsenistöä ongelmatilanteissa sekä toimia linkkinä neuvottelujärjestön ja jäsenistön välillä.

Valtakunnalliset työmarkkinaseminaarit, joihin liiton edustajat osallistuvat:

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry ja JUKO julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö järjestävät koulutusta luottamusmiehille ja muille aktiiveille jäsenille.